Opatření obecné povahy

vláda dočasně zavádí ochranu vnitřních hranic ČR se Spolkovou republikou Němeko a Rakouskou republikou a vzdušné hranice