Nařízení ředitelky ZŠ Francova Lhota na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 5. 3. 2020