Možnost vyzvednutí léků na recept

Občané, kteří nemají možnost a potřebují vyzvednout léky na recept, se můžou obrátit na pana místostarostu, Ing. Jana Trochtu, Ph. D., na telefonním čísle 731 608 242.