Mimořádné opatření Ministerstsva zdravotnictví – hraniční kontroly