Hasiči žádají občany o respektování zákazu vypalování porostů

Každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, trávy apod.,  které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života.

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz vypalování porostů jak pro běžného
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení
tohoto zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento
přestupek uložena pokuta až do výše 25.000 Kč.