Aktuální informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje o výskytu COVID-19