Světový den vody a Den otevřených dveří ve vybraných zařízeních společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.