Kulturní komise pořádá zájezd na muzikál do divadla ve Zlíně

Kulturní komise obce pořádá zájezd do divadla ve Zlíně na muzikál Noc na Karlštejně. Termín zájezdu je v sobotu 28. března 2020. Vstupné na muzikál si hradí případní zájemci sami – vstupné 260 Kč, kulturní komise uhradí jízdné. Zapisovat se můžete u Věrky Zimkové na telefonním čísle 773 79 68 24 nebo na obecním úřadě.