Hlášení rozhlasu z 28.2.2020

Paní Ludmila Juráňová oznamuje, že ukončila provoz prodejny potravin Jitřenka.

Předseda Zemědělského družstva, pan Josef Kliš, zve všechny členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 5. března 2020 v 16.00 hodin v jídelně družstevního domu.