Hlášení rozhlasu v úterý 10.12.2019

 

Obvodní Oddělení policie ČR Horní Lideč upozorňuje a žádá všechny občany, aby si důkladně zabezpečovali svůj majetek. Zejména, aby si uzamykali vstupy do domů, garáží, stodol a podobně. Aby si uzamykali motorová vozidla a v těchto nenechávali viditelně odložené věci jako nářadí, zavazadla apod.  V případě zjištění pohybu či výskytu podezřelých osob a vozidel, a to zejména v nočních hodinách, oznamte toto neprodleně prostřednictvím tísňové linky 158 nebo na  Obvodní oddělení PČR Horní Lideč.

 

Rybářství Dujsík bude  ve středu 11. prosince 2019 ve 13.30 hodin u kulturního domu prodávat živé ryby.  V nabídce je kapr, amur, sumec, jeseter, lín, karas, siven, pstruh a úhoř. Na požádání lze ryby vykuchat.

 

Všechny srdečně zveme na akci Česko zpívá koledy, která se bude konat ve středu, 11. prosince 2019 v 18.00 hodin u kulturního domu. Zároveň bude rozsvícen vánoční obecní strom. U vánočního stromu si společně zazpíváme koledy: Nesem Vám noviny; Narodil se Kristus Pán; Půjdem spolu do Betléma; Jak jsi krásné, neviňátko; Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. K občerstvení bude čaj a vánoční punč.

 

Předseda představenstva Zemědělského družstva Francova Lhota, pan Josef Kliš, zve srdečně všechny své členy a zaměstnance na VÁNOČNÍ BESEDU, která se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 16.00 hodin v jídelně družstevního domu.