Hlášení rozhlasu v pondělí 9. 12.2019

Všechny srdečně zveme na akci Česko zpívá koledy, která se bude konat ve středu 11. prosince 2019 v 18.00 hodin u kulturního domu ve Francově Lhotě. Zároveň bude rozsvícen vánoční obecní strom. U vánočního stromu si společně zazpíváme koledy: Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné, neviňátko, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. K občerstvení bude čaj a vánoční punč.

 

Předseda představenstva Zemědělského družstva Francova Lhota, pan Josef Kliš, zve srdečně všechny své členy a zaměstnance na VÁNOČNÍ BESEDU, která se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 16.00 hodin v jídelně družstevního domu.