Česko zpívá koledy a rozsvícení vánočního stromu ve Francově Lhotě 11. 12. 2019

K občerstvení bude teplý čaj a vánoční punč.