Nové vybavení naší jednotky hasičů

Naše jednotka dobrovolných hasičů Francova Lhota obdržela finanční příspěvek od nadace ArgoFert na zakoupení dýchacího přístroje pro hasiče. Dýchací přístroj umožní  chránit dýchací cesty hasiče proti vdechnutí kouře a škodlivin, které se při požáru uvolňují. Jako jasný příklad začlenění tohoto vybavení je již jeho použití při cvičení na polygonu ve Valašských Kloboukách.

Tímto děkujeme nadaci za poskytnutí daru.

za SDH Francova Lhota

Radek Chmela

hasiči znak dýchací přístroj