Mezinárodní entomologický výměnný den a výstava v Otrokovicích 19.10.2019