Rozpočtové opatření č. 1/2019 – Sdružení obcí Hornolidečka