Pochod Broučků – Diakonie Vsetín, v pátek 11.10.2019