Doručování pošty ve Francově Lhotě

Období I. světové války:

V této době byla pošta v Horní Lidči.
Doručovatel: Sýkora z Horní Lidče čp.87. Když byl na vojně, nosila poštu zabalenou v šátku jeho manželka. V této době měli pošťáci píšťalky. Na určitém místě zapískali a lidé si pro poštu došli. Jmenovaný měl 3 syny. Josefa, Karla a Tondu. Josef a Karel nosili poštu zde, Tonda se odstěhoval do Jihlavy.

Období II. světové války:

Od března 1942 v naší obci doručoval poštu Karel Matůš, (roč.1922) z čp.113, později čp.261. S ním doručoval poštu Alois Houdek z Horní Lidče (roč.1902).

Období po válce:

Po válce začal Karel Matůš doručovat poštu ve Valašských Kloboukách. Chodil do Nedašova, Nedašovy Lhoty, Vysokého Pole, Bylnice.
Další doručovatelé z této doby:
Filák Josef (roč.1926) z čp.270
Juráček Stanislav st. (roč.1919) z čp.114 (přezdívka Sláva)
Juráček Stanislav ml. (roč.1942)z čp.114
Juráček Josef (roč.1946) z čp.114
Pechal Antonín z čp.82 Horní Lideč
Důbrava Jan, Horní Lideč čp.103
Důbrava Josef, Horní Lideč čp.74
Vedoucí pošty od roku 1972 s přestávkami na mateřskou dovolenou byla Ludmila Žídková z čp.326 až do roku 2002, kdy byla přeřazena na poštu Lidečko.
Zástup za mateřskou dovolenou prováděli Karel Matůš ml. z čp.261 (později 364) a Eliška Juráňová z čp.231. Od roku 2002 byla vedoucí pošty Marie Manová z Horní Lidče čp.262
Od roku 2003 je vedoucí pošty Eliška Juráňová z čp.231. Od roku 1970 do roku 2000 byli na poště doručovatelé:
Jana Lalošáková z čp.339
Hana Trchalíková z čp.74
Marie Psotová z čp.360
Jana Filáková z čp.111
Janka Bambuchová z čp.412
Marie Řepová z čp.37
Josef Veteška z Val. Senice čp.42
Marie Tkadlecová z Val. Senice čp.143
Současné doručovatelky: Irena Trusinová z Horní Lidče a zástup provádí Zdenka Povalačová z Horní
Lidče (roz. Tkadlecová z Fr. Lhoty čp.153).
Zástup doručovatelů za absenci z řad důchodců:
Karel Matušinec z čp.139
Františka Mačková z čp.100
Josef Hřib z Val. Senice čp.158
Ve Francově Lhotě bylo nejdříve tzv. Poštovní středisko od 21.1.1969.
Úřadovali zde Matůš Karel a Filák Josef (dopoledne roznesli poštu, odpoledne byli za přepážkou).
Filák Josef zemřel tragicky při povodni 18.8.1977 utonul v řece Senici a voda jej donesla až k poště
Horní Lideč, kde jej vytáhli pošťáci.
Poštovní úřad byl otevřen 1.11.1972 v budově čp.193.
Pošta se přestěhovala 1.2.1993 do budovy zdravotního střediska čp.437
V této době byla u pošty zřízena listovní přepážka, u této pracovala Jana Šeligová z čp.309 – zástup
prováděla Hana Trchalíková z čp.74 a Marie Tkadlecová z Val. Senice čp.143.
V roce 1994 byla pošta vytopena vodou a na půl roku byla přestěhována do kulturního domu do 1.
patra nad obecní úřad. Po opravě byla přestěhována zpět.
Až do roku 2000 na poště pracovaly dvě přepážkové pracovnice a dva poštovní doručovatelé.
V květnu 2000 došlo k reorganizaci a z pošty Francova Lhota byla zřízena pošta podací a přepážková
pracovnice přešla pracovat k poště Horní Lideč a taktéž oba doručovatelé.
Na poště zůstal pouze 1 pracovník ve funkci vedoucího pošty.
Doručování pošty je zajišťováno částečně motorizací, to znamená, že balíky se doručují autem a
ostatní poštu doručuje doručovatelka na kole.