Pokyny pro prodejce na pouť

Rezervace míst pro stánkový prodej na pouť 1.9.2019

Rezervace míst pro stánkový prodej se vztahuje na neděli 1.9.2019, dále jen,,den prodeje”. Prodejní místa jsou rozmístěna dle mapky, která je přílohou, jsou velikost 4 m2, rozměru 2×2 m,
za cenu 80 Kč/místo. Každé prodejní místo má číselné označení. Zeleně označená místa jsou k dispozici, oranžově označená místa jsou dočasně blokovaná, Červeně označená místa jsou již rezervovaná. Aktualizace probíhá vždy jednou denně. Aktuální stav je možné zjistit při rezervaci. Rezervace je možné provést na telefonním čísle 571,458 237 nebo osobně na Obecním úřadě ve
Francově Lhotě nejpozději do 21.8.2o19, a to vždy v úřední hodiny-Po,Út,St,Čt od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30, v Pá od 7:00 do 12:00.

Průběh rezervace:

 1. Výběr místa (i více míst – bez omezení) dle aktuálního stavu rezervací.
 2. Po výběru objednavatelem budou objednaná místa blokována do doby zaplacení, maximálně však 4 pracovní dny.
 3. Platbu je možné provést v hotovosti na Obecním úřadě ve Francově Lhotě nebo bezhotovostně na účet č. 210 383 089/0300. Při bezhotovostní platbě je nutné uvedení variabilního symbolu, který obdrží objednavatel při rezervaci.
 4. Při platbě v hotovosti obdrží objednatel doklad o rezervaci přímo při platbě. Při bezhotovostní platbě obdrží objednavatel emailem potvrzení o přijetí platby až po zapsání platby na účet obce Francova Lhota. Doklady o zaplacení je nutné předložit při kontrole v den prodeje.
 5. Pokud objednatel neobsadí rezervované místo do 8:00 v den prodeje, rezervace je bez náhrady zrušena.
 6. Místa pro stánkový prodej budou na místě vyznačena, včetně čísla a informace zda je místo rezervované, či nikoli. Místa, která nebudou rezervovaná, jsou určena volně pro stánkový prodej, platba za taková místa bude vybíraná na místě v den prodeje.
 7. Obec Francova Lhota, jako majitel pozemků určených mimo jiné i pro stánkový prodej, si vyhrazuje právo na zakázání prodeje, pokud pronajímatel nebude dodržovat příkazy ze strany Obce Francova Lhota.
 8. Každý nájemce místa pro stánkový prodej má své místo rezervováno i pro pouť následujícího roku za podmínky, že platba za pronájem musí být přijata nejpozději 22.7. příslušného roku. Bez
  zaplacení do uvedeného termínu rezervace propadá.

  Miroslav Brlica, starosta obce
  Ve Francově Lhotě dne 7.5.2019

Mapka ze dne 20.8.2019