Dožínky

Farnost Francova Lhota a Valašská Nadace zvou na Lhotské dožínky, které se konají v neděli 25. 8. 2019 na Trochtově poli a u muzea. Začátek ve 13.00 hodin na poli, kde bude dožatá – za zpěvu lidových písní a zvuku harmoniky se sklidí část obilí. Ve 14.00 hodin se bude konat děkovná bohoslužba u muzea. Pro děti nastupující do 3. a 4. třídy je program součástí cyklu Od zrníčka ke chlebíčku. Proto mají děti s rodiči sraz ve 12.45 u políčka, kde se oblečou do krojů. K sečení i na závěr je připraveno občerstvení.”