Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 1/2019