Turistické cíle a zajímavosti v naší obci

Francova Lhota a její okolí skrývají mnoho pěkných, pro turisty lákavých míst. A tak Vás s nimi seznámíme a poradíme, jak je najít. Po celý rok obec nabízí podmínky pro sport, turistiku a cykloturistiku. V zimě můžete okolí obce proběhnout na běžkách nebo si zalyžovat na místním vleku.

Turistické zajímavosti z okolních obcí naleznete na stránkách mikroregionu Hornolidečsko: www.hornolidecsko.cz

Rozhledna na Čubově kopci

Rozhledna na Čubově kopci nad Francovou Lhotou

První novodobá rozhledna byla na Čubově kopci postavena místním JZD v roce 1991. Dřevěná konstrukce však chátrala a v roce 2004 bylo rozhodnuto o demolici původní rozhledny a výstavby nové, která byla postavena dle návrhu Ing. arch. Antonína Závady st. z Valašského Meziříčí. Stavba má připomínat valašský širák. Z rozhledny je krásný výhled na kotlinu mezi Makytou, Javorníky a Vizovickými vrchy na severu až severozápadu a Bílými Karpaty na jihu. Na východě je vidět do údolí Lysského průsmyku i stěny Sulovských skal či hřebeny Malé Fatry.

Cestu k rozhledně může započít ve středu obce a to po červené turistické značce dojdete po 1,5 km na Střelenský vrch nebo až do Střelné (3 km). Po modré značce dojdete rovněž na Střelenský vrch, dále budete pokračovat na Čubův kopec (3 km), kde je rozhledna. Je ve výšce 720 m n.m. Pokračovat můžete dále po modré přes Mikolínův vrch s horským hotelem Antarik až na Makytu (11 km), Pulčíny a zpět do Francovy Lhoty. Celý okruh tak měří něco kolem 25 kilometrů. Kratší variantou je sejítí po modré značce ke Kobzově lípě a pak se již obcí bez značení vydat zpět do centra.

 

Kobzova lípa

Kobzova lípa ve Francově Lhotě

Kobzova lípa je údajně památkou na France Trystrama z Háje u Opavy, který roku 1530 koupil tehdejší Zbelovu Lhotu, přejmenovali ji na Francovu a vysadil zde 4 lípy. Výška stromu je nyní asi 26 metrů a obvod jejího kmene je 760 centimetrů. Je to jediný památný strom na území obce a váže se k ní také několik zajímavých pověstí.

Ke Kobzově lípě v místní části zvané Kočičina se dostane z modré turistické značky po cestě na či z rozhledny.

V roce 2012 byla Kobzova lípa finalistkou ankety Strom roku.

 

Muzeum Kardinála Štěpána Trochty

Muzeum kardinála Štěpána Trochty v jeho rodném domě

Ve Francově Lhotě byl 3. května 2015 zpřístupněný rodný dům kadinála Štěpána Trochty s čp. 55. Bylo zde otevřeno muzeum nejslavnějšího rodáka Francovy Lhoty. V domě vzniklo v jedné místnosti muzeum, dále v původní světnici, kde se zachovala kamna, vznikl prostor pro setkávání občanů. Zachována byla původní kuchyně. Nově vzniklo sociální zařízení.
Expozice byla vytvořena podle kardinálova biskupského motta: Práce- oběť- láska. Vystavené exponáty byly posbírány z archívů, od rodinných příslušníků, nebo dalších občanů, kteří doma uchovávali věci ze života kardinála Trochty.
Pan Ing. Jaroslav Novosad svou odbornou spoluprací přispěl k vytvoření nových tištěných materiálů a textů. Expozici navrhla ing. arch. Alena Maňáková z Horní Lidče.
Návštěvu lze domluvit telefonicky na č. 731405531 (fara), 737620521 (Marie Žídková).

Pulčínské skály

Pulčínské skály

Pulčínské skály jsou součástí Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko, jejímž posláním je ochrana význačných skalních útvarů a lesních společenstv přirozené druhové skladby. Jedná se o pět samostatných skalních celků, z nichž nejdůležitější a nejznámější jsou vlastní Pulčínské skály – mohutný skalní hřbet směřující od předvrcholu Hradiska k jihozápadu ukončený dole skalním útvarem zvaným Trtol. Na nejvyšším bodě skal zvaném Zámčisko stával ve středověku nevelký skalní hrad Plučiny. Dnes jej připomínají pouze schody vytesané ve sklále pod vrcholem Zámčiska.

Pulčinské skály navštívil při svém pobytu na Valašsku a putování na Makytu též malíř Mikoláš Aleš. Okouzlen krásou přírody na Pulčíně býval i Svatopluk Čech, který zpracoval pověst o Ludmilině skále do povídky Hovor listí.

Pulčínské skály jsou nejlépe dosažitelné po červené značce z centra osady Pulčín.

Pulčínské ledopády

Výrazně zbarnévé ledopády jsou ozdobou skla v zimních měsících

Unikátní barevné ledopády se tvoří v zimních měsících v NPR Pulčín – Hradisko. Zbarvení ledopádu do okrově-oranžovo-hnědých tónů barev způsobuje mikroskopická řása žijící v ledu.
Ledopády se počínají tvořit v prosinci a svého vrcholu dosahují v závislosti na počasí na přelomu února a března. Botanická rarita – Pulčínské ledopády.

Vzhledem k tomu, že ledopády leží mimo stabilně označené trasy, je cesta k nim vyznačena speciálními značkami vedoucími z centra osady Pulčín. Vzhledem k nutné ochraně přírody v rezervaci jsou přístupné pouze od 1. ledna do 15. března.

Naučné stezky, trasy a tůry

NAUČNÁ STEZKA PULČÍNSKÁ CESTA

Na Hornolidečsku byla vybudována hvězdicovitá síť naučných stezek. Jedna z nich vede z Horní Lidče k Informačnímu centru Pulčín. Trasa stezky je ke stažení: Naučná stezka Pulčínská cesta.

HORNOLIDEČSKÁ MAGISTRÁLA

Obce mikroregionu Hornolidečsko a jejich největší zajímavosti spojuje cyklotrasa nazvaná “Hornolidečská magistrála”, která tvoří 2 samostatné a zároveň navazující okruhy. Celková délka magistrály je více než 50 km. Více se o magistrále dozvíte zde.

NAUČNÁ STEZKA JAVORNÍKY ZÁPAD

Po krásách malebné valašské krajiny a hřebene Javorníků Vás provede Naučná stezka Javorníky západ, která prochází i naší obcí. Bližší informace a konktrétní trasu naleznete v tomto odkazu.