Odpadové hospodářství

V naší obci využíváme kombinovaného způsobu sběru odpadu. Pro jednotlivé obyvatele je zajištěn svoz směsného komunálního odpadu z plechových popelnic a sběr tříděného odpadu v plastových pytlích. Dále je možné využívat  kontejnerového sběru jednotlivých odpadů na určených místech (u KD, u řadovek, Pulčín), kde je možnost rozšířena i o sběrné kontejnery na oblečení nebo jedlé oleje.

Mimo těchto sběrných míst je k dispozici i sběrný dvůr v Juráčkovém, a to každou sudou sobotu od 8.00 do 10.00 hodin. V tento čas je možné zde odkládat elektroodpad.

Jednotlivé barevné pytle mají své konkrétní určení:

Pytle či žetony je možné si vyzvednout:

Využívejte boxů na další třídění odpadu:

Harmonogram svozu směsného, tříděného, nebezpečného i velkoobjemového odpadu je ke stažení nebo prohlédnutí zde:

Harmonogram Francova Lhota 2022

Harmonogram Pulčín 2022