Odpadové hospodářství

V naší obci využíváme kombinovaného způsobu sběru odpadu. Pro jednotlivé obyvatele je zajištěn svoz směsného komunálního odpadu z plechových popelnic a sběr tříděného odpadu v plastových pytlích. Dále je možné využívat  kontejnerového sběru jednotlivých odpadů na určených místech (u KD, u řadovek, Pulčín), kde je možnost rozšířena i o elektrospotřebiče.

Mimo těchto sběrných míst je k dispozici i sběrný dvůr v Juráčkovém, a to každou sudou sobotu od 8.00 do 10.00 hodin.

Jednotlivé barevné pytle mají své konkrétní určení:

Pytle či žetony je možné si vyzvednout:

Využívejte boxů na další třídění odpadu:

Harmonogram svozu směsného, tříděného, nebezpečného i velkoobjemového odpadu na rok 2019 je ke stažení zde:

Harmonogram Francova Lhota 2021

Harmonogram Pulčín 2021