Metodický pokyn 1/2012 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb.