Kontaktní údaje zaměstnanců

Kontakty na zaměstnance obce

Starosta obce

Miroslav Brlica

Místostarosta obce

Ing. Jan Trochta Ph.D.

Evidence obyvatel, administrativa:

Bc. Michaela Lamačková

Účetní obce

Pavla Bistrá

Správce obecních lesů a zeleně

Jan Brlica

Správce obecních nemovitostí

Bc. Josef Kliš

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Filip Šikola