Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.

Vsetínský Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. nabízí tyto sociální služby:

  • azylový dům – přechodné ubytování v nouzi pro ženy a matky s dětmi
  • terénní asistenční služby v rodinách
  • poradenství pro rodinu

Konkrétní infomrace naleznete na stránkcáh organizace: www.azylovydum.cz .