Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 17. 8. 2019   
  Památky v obci  Kulturní památky v obci


Vzhledem k bouřilivé historii obce, která svou pohraniční polohou trpěla častými
vpády Turků a Tatarů neoplývá Francova Lhota mnoha památkami vysoké historické
hodnoty. Přesto u nás máme několik historicky zajímavých objektů či památek
naše místního významu.


Kostel sv. Štěpána, krále Uherského


V roce 1787 byl dostavěn a vysvěcen místní kostel sv. Štěpána, krále Uherského. Kostel je postaven v josefínském barokním slohu, je prostorný a neklenutý. Stavbu kostela podporoval i finančně zabezpečoval hrabě Štěpán Illezházy. Podle něho je i kostel zasvěcen sv. Štěpánovi. Je to jediný kostel na Moravě zasvěcen tomuto patronovi.

Kaple Svatého Ducha v Pulčíně


Kaple sv. Ducha byla vysvěcena v roce 1930. Polovina budovy sloužila jako kaplička a polovina jako požární zbrojnice. Mše sv. se zde sloužily do roku 1973, kdy byly mše v kapličce zakázány. Kaple prošla výraznou rekonstrukcí a obnovením vnitřního vybavení a byla vysvěcena 15. června 2008 olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou. Mše svaté se v této kapli konají pravidelně každou první neděli v měsíci a o pouti a při výročích.


Kříže, svědkové minulosti


Ve Francově Lhotě a jejím okolí můžete najít několik kamenných či dřevěných křížů připomínající události či lidi, kteří je na své náklady nechali zhotovit.

U kostela stojí kříž z roku 1815. Již na temenu vrchu, na němž stojí náš kostel, jsou jeho návštěvníci vítáni 2 kříži, z nichž jeden je kovový na kamenném podstavci a druhý je celý kamenný.

V obci jsou dále kamenné kříže u domů č. p. 284č. p. 305. V Pulčíně je kamenný kříž u domu č. p. 1 a vedle památníku obětem válek.

Dřevěný Matyjů kříž u zaniklé cesty na Bechov byl v roce 2011 obnoven místním stolařem Jiřím Juráněm. Další pasecký kříž pak stojí u cesty na Rútově.


Pomníky a památníky


Na hřbitově ve Francově Lhotě je přesunut památník obětem světových válek z naší obce a je zde i památník zemřelým kněžím.

V dubnu roku 2004 byl u příležitosti 30. výročí úmrtí odhalen památník kardinálu Štěpánu Trochtovi.

V místní části obce je u zdejší kapličky je nově rekonstruovaný památník obětem válek z Pulčína, který připomíná občany této obce, jež zahynuli v koncetračních táborech či v samotných válkách.

Dále se v Pulčíně v místě zvaném Náovsí nachází památník rodákům. Byl vysvěcen u příležitosti srazu rodáků 31.7.2004

V Pulčínských skalách se nachází památník věnovaný trampům padlým za vlast.

GeoMorava

...