Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 17. 8. 2019   
  Strategické dokumenty  Místní program obnovy venkova obce Francova Lhota
na období 2008 - 2018


 Smyslem tohoto dokumentu je nasměrovat kroky a aktivity všech subjektů, které přispívají k rozvoji obce, k naplnění jedné společné vize. Zpracovatelé se snažili postihnout veškeré oblasti života v obci a navrhnout taková opatření a aktivity, které povedou ke zkvalitnění života ve Francově Lhotě. Místní program obnovy venkova obce Francova Lhota si můžete stáhnout zde.
Zde naleznete jeho průběžné plnění do října 2014.

 

Územní plán obce Francova Lhota


Územní plán je z hlediska obce zásadním nástrojem jejího rozvoje. Územní plán vymezuje funkce, které jednotlivé části území obce plní nebo mohou v budoucnu plnit. Vymezuje tak například plochy pro bydlení, pro průmysl, pro veřejně prospěšné stavby apod. Obec Francova Lhota má zpracován platný územní plán, který byl schválený v roce 2014.
Je vypracován v digitální podobě.
K nahlédnutí je na adrese: www.juap-zk.cz /úvod-vstup-veřejnost-hledat/

GeoMorava

...