Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 17. 8. 2019   
  Dokončené projekty  


 

OPRAVA KŘÍŽŮ V OBCI


Představení projektuOPRAVA KŘÍŽŮ V OBCI
Termín realizace9/2017 - 9/2018
Předpokládané náklady166 375,- Kč
Skutečné náklady166 375,- Kč
Dotace v tom116 000,- Kč
SpolufinancováníMinisterstvo zemědělství ČR, program Údržba a obnova stávajích kulturních prvků venkovské krajiny

 

LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES POTOK SENICE

VÝSTAVBA CHODNÍKU A PŘECHODU PRO CHODCE S OSVĚTLENÍM U OÚ V OBCI FRANCOVA LHOTAPředstavení projektuVybudování lávky přes potok a vybudování chodníku a přechodu pro chodce
Termín realizace8/2017 - 11/2017
Předpokládané náklady2 938 184,- Kč
Skutečné náklady3 348 622,35 Kč
Dotace v tom2 385 000,- Kč
SpolufinancováníStátní fond dopravní infrastruktury

 


REKONSTRUKCE MOSTU 16M U RUMÁNKŮ POŠKOZENÉHO PŘÍVALOVÝMI DEŠTI 2016


Představení projektuKompletní rekonstrukce mostu přes potok Senice
Termín realizace7/2017 - 11/2017
Předpokládané náklady5 419 000,- Kč
Skutečné náklady5 819 668,- Kč
Dotace v tom2 854 255,- Kč
SpolufinancováníMinisterstvo pro místní rozvoj

 

ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB  KNIHOVNY VE FRANCOVĚ LHOTĚ


Představení projektuPodpora poskytovatelů kulturních služeb - pořízení PC do knihovny
Termín realizace2017
Předpokládané náklady50 000,- Kč
Skutečné náklady50 312,- Kč
Dotace v tom30 000,- Kč
SpolufinancováníMinisterstvo kultury ČR přes KÚ Zlínského kraje

                                       

NÁKUP HASIČSKÉHO VOZIDLAPředstavení projektuNákup hasičského vozidla pro hasiče Pulčín
Termín realizaceČervenec - prosinec 2016
Předpokládané náklady900 000,- Kč
Skutečné náklady919 684,- Kč
Dotace v tom450 000,- a 300 000,- Kč
SpolufinancováníGŘ HZS a Krajský úřad Zlínského kraje

 


RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÉHO KŘÍŽE V OSADĚ PULČÍNPředstavení projektuRestaurování pískovcového kříže
Termín realizacekvěten - říjen
Předpokládané náklady81 070,- Kč
Skutečné náklady82 885,- Kč
Dotace (v tom)48 600,- Kč
SpolufinancováníKrajský úřad Zlínského kraje

 


OPRAVA HŘBITOVNÍ ZÍDKYPředstavení projektuOprava hřbitovní zídky
Termín realizaceČervenec - září 2016
Předpokládané náklady1 500 000,- Kč
Skutečné náklady

1 654 383,- Kč

Dotace (v tom)700 000,- Kč
SpolufinancováníStátní zemědělský intervenční fond

 

OPRAVA ŠATEN TJ SOKOL FRANCOVA LHOTAPředstavení projektuOprava budovy šaten
Termín realizaceČerven - září 2016
Předpokládané náklady2 100 000,- Kč
Skutečné náklady2 101 059,- Kč
Dotace (v tom)1 000 000,- Kč
SpolufinancováníKrajský úřad Zlínského kraje

 


VÝMĚNA 4 TURISTICKÝCH POSEZENÍPředstavení projektuVýměna turistických posezení u Lipky, u Kobzovy lípy, na tábořišti Pulčín a na pískové cestě v Pulčíně
Termín realizaceČervenec - říjen 2016
Předpokládané náklady142 000,- Kč
Skutečné náklady145 550,- Kč
Dotace (v tom)  99 600,- Kč
SpolufinancováníStátní zemědělský intervenční fond


VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI FRANCOVA LHOTA SO-08Představení projektuVýstavba chodníků v obci Francova Lhota SO-08
Termín realizace2015
Předpokládané náklady2 984 000,- Kč
Skutečné náklady2 981 216,- Kč
Dotace (v tom)2 497 000,- Kč
SpolufinancováníStátní fond dopravní infrastruktury

 


VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI FRANCOVA LHOTA _ SO-01-07


Představení projektuVýstavba chodníků v obci Francova Lhota - SO-01-07
Termín realizace2015
Předpokládané náklady5 980 000,- Kč
Skutečné náklady6 969 677,- Kč
Dotace (v tom)4 939 000,- Kč
SpolufinancováníStátní fond dopravní infrastruktury

 


ČISTÁ ŘEKA BEČVA IIPředstavení projektuÚčelem realizace projektu je vybudování splaškové kanalizace v obci v délce asi 20 km a rozšíření čistírny odpadních vod v Lidečku
Termín realizace2006 - 2015
Předpokládané náklady147 401 000,- Kč
Skutečné náklady 
Dotace (v tom) 
Spolufinancování Operační program Životního prostředí

 


VÝMĚNA GARÁŽOVÝCH VRATPředstavení projektuVýměna nevyhovujících garážových vrat na hasičské zbrojnici za sekční zasunovací průmyslová vrata
Termín realizace11/2015
Předpokládané náklady169 402,- Kč
Skutečné náklady169 402,- Kč
Dotace (v tom)101 641,- Kč
SpolufinancováníKarjský úřad Zlínského kraje

 


REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI FRANCOVA LHOTAPředstavení projektuRekonstrukce chodníku
Termín realizace2/2015 - 6/2015
Předpokládané náklady1 396 065,- Kč
Skutečné náklady1 480 765,- Kč
Dotace (v tom)   558 000,- Kč
SpolufinancováníKrajský úřad Zlínského kraje

 


DEŠŤOVÁ KANALIZACEPředstavení projektuČŘBII-B-ostatní stavby Francova Lhota
Termín realizace1/2014 - 1/2015
Předpokládané náklady2 415 742,-
Skutečné náklady2 415 742,-
Dotace (v tom)--
Spolufinancování--


ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY A PAVILONU DRUŽINYPředstavení projektuDokončení výměny oken, vybudování světlíků v šatnách žáků, nová fasáda na tělocvičně a pavilonu družiny, oprava vstupu do školy. 
Termín realizace1/2015 - 6/2015
Předpokládané náklady9 500 000,- Kč
Skutečné náklady8 400 418,- Kč
Dotace (v tom)4 128 524,10 Kč
SpolufinancováníOperační program životního prostředí

 


SVOZOVÝ VŮZ PRO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPADPředstavení projektuSystém sběru biologicky rozložitelného komunálího odpadu pro obec Francova Lhoa
Termín realizace2014
Předpokládané náklady3 100 000,- Kč
Skutečné náklady2 814 460,- Kč
Dotace (v tom)2 533 014,- Kč
SpolufinancováníOperační program životního prostředí

 


LESNÍ CESTA VLČIČKAPředstavení projektuRekonstrukce lesní cesty po sesuvu
Termín realizace2012 - 2014
Předpokládané náklady2 242 463,- Kč
Skutečné náklady1 929 875,- Kč
Dotace (v tom)   654 464,- Kč
SpolufinancováníSZIF + EU


ODBORNÁ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET ve Zlínském krajiPředstavení projektuUmožnění praxe
Termín realizaceleden - prosinec 2014
SpolufinancováníOperační program Lidské zdroje a zaměstnanost


HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUMNÝ VRTPředstavení projektuPosílení vodního zdroje Piastkovo
Termín realizace2014
Předpokládané náklady650 000,- Kč
Skutečné náklady619 719,- Kč
Dotace (v tom)550 407,60 Kč
SpolufinancováníOperační program životního prostředí

 


LESNÍ PORADENSTVÍPředstavení projektuPoradenství v oblasti hospodaření v lesích
Termín realizace2013-2014
Předpokládané náklady 
Skutečné náklady56 400,- Kč
Dotace37 600,- Kč
SpolufinancováníEU Státní zemědělský intervenční fond

 

ŠPUNTOV - odpočinková zónaPředstavení projektu

Úprava nevyužitého prostoru kolem kulturního domu na odpočinkovou zónu. Instalace herních prvků, výsadba nové zeleně.
Termín realizace2012
Předpokládané
náklady
900 000,- Kč
Skutečné náklady956 886,- Kč
Dotace300 000,- Kč
SpolufinancováníNadace Via

 logo_via


Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ Francova LhotaPředstavení projektuVýměna 42 otopných těles a regulačních hlavic v celé budově mateřské školy odstraní současný havarijní stav otopné soustavy a zefektivní nakládání s teplem v této budově.
Termín realizace2013
Předpokládané náklady353 605 Kč
Skutečné náklady209 033 Kč
Dotace  78 576 Kč
SpolufinancováníZlínský kraj

 
 

Zateplení a výměna oken pavilonu MŠV Francova LhotaPředstavení projektuRealizace úsporných opatření ke snížení energetické náročnosti budovy mimoškolního pavilonu v areálu místní základní školy. Jedná se především o výměnu oken a dveří, zateplení fasády a stropů
Termín realizace2013
Předpokládané náklady4 028 071 Kč
Skutečné náklady3 525 795 Kč
Dotace1 975 166 Kč
SpolufinancováníOperační program Životního prostředí

 
 

Územní plán obce Francova LhotaPředstavení projektuVytvoření návrhu nového územního plánu pokrývajícího celé území obce bylo hlavním cílem i výsledkem projektu.
Termín realizace

2009 - 2012

Předpokládané náklady917 000 Kč
Skutečné náklady924 000 Kč
Dotace921 800 Kč
SpolufinancováníIntegrovaný operační program (EU)


Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova LhotaPředstavení projektuCílem projektu bylo vybudování sociálního zázemí (šatny a sociální zařízení) pro provoz tělocvičny v nevyužitém prostoru átria v naší základní škole. Díky projektu zde vznikly nové šatny se zázemí jak pro žáky, tak i pro sportující veřejnost.
Termín realizace2012
Předpokládané náklady3 500 000 Kč
Skutečné náklady3 493 133 Kč
Dotace1 000 000 Kč
SpolufinancováníZlínský kraj


Zdravá Kobzova lípaPopis projektuSmyslem projektu bylo zajistit pro Kobzovu lípu speciální arboristické ošetření, jež spočívalo v redukčním řezu koruny a instalaci nových moderních krounových vazeb.
Termín realizace2012
Předpokládané náklady0 Kč
Skutečné náklady0 Kč
Dotaceveškeré práce hradila Nadace Partnerství, potřebný materiál uhradila Správa CHKO Beskydy
SpolufinancováníNadace Partnerství, Správa CHKO Beskydy


Rekonstrukce budovy zdravotního střediska
v obci Francova LhotaPopis projektu

Díky projektu byla provedena stavební rekonstrukce budovy zdravotního střediska v obci, včetně kompletní rekonstrukce střechy, výměny oken a zateplení fasády i stropu.

Termín realizace2011
Předpokládané
náklady
1 541 517 Kč
Skutečné náklady2 075 823 Kč
Dotace800 000 Kč
Spolufinancování Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Francova Lhota - rekonstrukce pomníku obětem
1. a 2. světové válkyPopis projektuSmyslem projektu byla kompletní rekonstrukce pomníku obětem válek z místní části Pulčín včetně úpravy okolí a doplnění mobiliáře.
Termín realizace2011
Předpokládané náklady284 000 Kč
Skutečné náklady288 000 Kč
Dotace227 000 Kč
SpolufinancováníMinisterstvo obrany ČR


Rekonstrukce kulturního domu v obci Francova LhotaPopis projektuHlavním cílem projektu bylo zefektivnění provozu kulturního domu prostřednictvím výměny 92 oken s kvalitními izolačními vlastnostmi.
Termín realizace2011
Předpokládané náklady754 800 Kč
Skutečné náklady602 244 Kč
Dotace395 418 Kč
Spolufinancování Program rozvoje venkova


Polyfunkční sportovní areál ve Francově LhotěPředstavení projektuProstřednictvím projektu vznikl ve Francově Lhotě plnohodnotný sportovní areál, který nabízí možnost trávení volného času na několika různých hřištích či atletických drahách. Součástí areálu je i zázemí s klubovnami.
Termín realizace2010
Předpokládané náklady21 989 896 Kč
Skutečné náklady22 030 720 Kč
Dotace18 485 000 Kč
SpolufinancováníRegionální operační program NUTS II Střední Morava


Stavební úpravy bytového domu č. p. 285Představení projektuZateplením obvodových zdí, půdy a výměnou oken a dveří byl rekonstruován bytový dům č. p. 285.
Termín realizace2010
Předpokládané náklady998 449 Kč
Skutečné náklady795 648 Kč
Dotace317 000 Kč
SpolufinancováníZlínský kraj


Školící a informační cetnrum na hranici ČR - SR PulčínPředstavení projektuRekonstrukcí budovy bývalé školy v místní části obce Pulčín bylo vybudováno informační centrum pro turisty v této velmi navštěvované oblasti. Byla také vybudována školící místnost, ve které se realizují workshopy, výstavy, či různá společenská setkání. Opravena byla i přilehlá zahrada pro pořádání venkovních kulturních akcí. Vzhledem k přeshraničnímu charakteru projektu přispěla jeho realizace i k rekonstrukci amfiteátru v obci Mestečko.
Termín realizace2008 - 2009
Předpokládané náklady7 832 272
Skutečné náklady8 195 337 Kč
Dotace6 966 037 Kč
SpolufinancováníProgram přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika


Rekosntrukce ZŠ a přístavba tělocvičnyPředstavení projektuDlouhodobý projekt řešící kompletní rekonstrukci místní základní školy. V několika etapách byly postupně realizovány tyto akce: rekonstrukce hlavního pavilonu, rekonstrukce kuchyně a jídelny, výstavba tělocvičny. V roce 2012 byl projekt zastaven a další kroky k modernizaci školy jsou řešeny samostantnými projekty.
Termín realizace2005 - 2009                                        * financování až do 2012
Předpokládané náklady98 651 703 Kč                             * při realizaci kompletního díla
Skutečné náklady 47 004 537 Kč                                     * realizovaných částí díla
Dotace36 250 000 Kč
SpolufinancováníMinisterstvo školství ČR


Zateplení budovy Mateřské školy ve Francově LhotěPředstavení projektuV rámcii projektu byla realizována opatření vedoucí k úsporám energie. Jednalo se o výměnu oken a zateplení obvodového pláště a stropů.
Termín realizace2008
Předpokládané náklady1 358 635 Kč
Skutečné náklady1 967 203 Kč
Dotace1 065 393 Kč
SpolufinancováníOperační program Životní prostředí


Rekonstrukce komunikace středu obcePředstavení projektuOprava povrchu komunikací ve středu obce a zpřehlednění dopravní situace v tomto místě.
Termín realizace2008
Předpokládané náklady1 298 000 Kč
Skutečné náklady1 298 000 Kč
Dotace472 000 Kč
Spolufinancování Zlínský kraj


Úprava hřiště při Mateřské škole ve Francově LhotěPředstavení projektuZhotovení nového dětského hřiště včetně doplnění mobiliáře v areálu školky.
Termín realizace2008
Předpokládané náklady368 000 Kč
Skutečné náklady

368 000 Kč

Dotace300 000 Kč
SpolufinancováníZlínský kraj

 


Výstavba 15 nájemních bytů v rodinných domcích v řadové zástavbě rodinných domůPředstavení projektuCílem projektu bylo vybudování 15 nových bytů v 5 bytových domech pro příjmově vymezené skupiny obyvatel (tzv. startovací byty)
Termín realizace2006 - 2007
Předpokládané náklady21 198 000 Kč
Skutečné náklady21 148 000 Kč
Dotace8 500 000 Kč
SpolufinancováníStátní fond rozvoje bydlení ČR


Stavební úpravy prostoru středu obce Francova LhotaPředstavení projektuProjektem bylo revitalizováno centrum obce, kde byly nově vybudovány zpevněné plochy, provedeny sadové úpravy, nainstalováno nové osvětlení a především pak nová kašna.
Termín realizace2006
Předpokládané náklady2 296 700 Kč
Skutečné náklady2 061 984 Kč
Dotace2 061 984 Kč
SpolufinancováníOperační program venkova a multifunkční zemědělství (EU)


Krajinářská úrava a vybavení veřejného tábořiště na PulčíněPředstavení projektuDíky projektu bylo vybudováno zázemí jediného oficiálního veřejného tábořiště v CHKO Beskydy. Turisté tak mohou využít umývárny, přístřešku a suchého WC.
Termín realizace2005
Předpokládané náklady852 379 Kč
Skutečné náklady849 748 Kč
Dotace636 373 Kč
SpolufinancováníINTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika

GeoMorava

...