Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 17. 8. 2019   
  Probíhající projekty  


REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V PULČÍNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předmětem podpory je regenerace ovocného sadu v k. ú. Pulčín. V rámci realizace akce dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin včetně ochrany sazenic a následné péče. Dále bude založen luční trávník a vybudována kamenná zídka (opatření pro podporu druhů).

Celkové způsobilé výdaje: 612.092 Kč
Dotace EU: 489.674 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 122.418 Kč (20 %)

Datum zahájení realizace projektu: 26.9.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 30.11.2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
                                      Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Obec Francova Lhota

 

 

 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE FRANCOVA LHOTA

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.24/0.0./0.0./17_066/0006968

Předmětem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. 

Celkové náklady: 2.555.364 Kč
Dotace EU: 1.788.754,80 Kč
Vlastní zdroje: 766.609,20 Kč 

Datum zahájení realizace projektu: 29. 6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2020

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ - FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

 

ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE HASIČSKÁ ZBROJNICE FRANCOVA LHOTAPředstavení projektuPřístavba garážového stání ke stávajícímu objektu HZ a zvýšení odolnosti objektu prostřednictvím zateplením obvodového pláště objektu
Termín realizace11/2017-7/2018
Předpokládané náklady3 800 000,- Kč
Dotace v tom90%
SpolufinancováníIntegrovaný regionální operační program Dotace pro jednotky SDH

GeoMorava

...