Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 17. 2. 2019   
  Probíhající projekty  


PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE FRANCOVA LHOTA
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006968

 

Předmětem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. 

Celkové náklady: 2.555.364 Kč
Dotace EU: 1.788.754,80 Kč
Vlastní zdroje: 766.609,20 Kč 

Datum zahájení realizace projektu: 29. 6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2020

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ - FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

 

ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE HASIČSKÁ ZBROJNICE FRANCOVA LHOTAPředstavení projektuPřístavba garážového stání ke stávajícímu objektu HZ a zvýšení odolnosti objektu prostřednictvím zateplením obvodového pláště objektu
Termín realizace11/2017-7/2018
Předpokládané náklady3 800 000,- Kč
Dotace v tom90%
SpolufinancováníIntegrovaný regionální operační program Dotace pro jednotky SDH

GeoMorava

...