Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 17. 8. 2019   
  Sociální služby  Sociální služby v okolí obce


V naší obci není žádné zařízení poskytující sociální služby. Přesto mohou občané naší obce využít některých blízkých zařízení, která uvádíme níže. K vyhledávání vhodné či nejbližší sociální služby můžete využít on-line Registru poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Přehled o zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji podává Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Letokruhy, o. p. s.


Obecně prospěšná společnost Letokruhy, o. p. s. provozuje Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené ve Valašské Polance. Současně je poskytovatelem terénní pečovatelské služby v našem mikroregionu.

Více informací naleznete na webové stránce organizace: www.letokruhy-vs.cz .


Charita Vsetín


Diecézní Charita Vsetín, která v naší obci organizuje Tříkrálovou sbírku, poskytuje tyto sociální služby:

  • osobní asistenční služba
  • pomoc lidem v mimořádně tíživé životní situaci
  • denní stacionář pro seniory ve Vsetíně
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Bližší informace a kontaktní údaje naleznete na webové stránkce organizace: www.vsetin.caritas.cz .


Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.


 Vsetínský Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. nabízí tyto sociální služby:

  • azylový dům - přechodné ubytování v nouzi pro ženy a matky s dětmi
  • terénní asistenční služby v rodinách
  • poradenství pro rodinu

Konkrétní infomrace naleznete na stránkcáh organizace: www.azylovydum.cz .


Elim Vsetín o. s.


 Organizace Elim - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s. zajišťuje ve Vsetíně tyto služby:

  • azylový dům pro muže
  • noclehárna pro osoby bez přístřeší
  • sociální rehabilitace a aktivizace osob bez domova a bez přístřeší.

O poskytovaných službách i kontaktních údajích se dozvíte na stránkách organizace: www.elimvsetin.cz .


Občanská poradna


 Poradenství v obtížných životních situacích poskytuje Občanská poradna ve Vzdělávacím a komunitním centru Integra Vsetín. Zkušení poradci Vám mohou pomoci při řešení těchto složitých životních otázek:

rodina a mezilidské vztahy

dluhová problematika, rodinné finance a majetek

ochrana spotřebitele

bydlení

občanské soužití

sociální zabezpečení

psychologické poradenství


Bližší informace a kontakty naleznte na webových stránkách organizace: www.vkci.cz .

GeoMorava

...