Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 22. 5. 2019   
Fotogalerie


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
26.12.2017 Koncert v kostele
Na Štěpána byl v kostele Sv. Štěpána vánoční koncert. Zpívala zde naše spoluobčanka Eva Sáblíková a Nikol Škubalová. Klavírní doprovod měla Marie Drkulová. Kostelem zněly krásné písně.
další fotografie

24.12.2017 Z kostela
Do našeho kostela se vrátil původní betlém a byl umístěný na pravé straně, tak jak bývalo zvykem dlouhá léta.
další fotografie

23.12.2017 Živý betlém u muzea
Letos již potřetí se občané setkali v předvečer Štědrého dne u Muzea kardinála Š.Trochty. Proběhl zde Živý betlém, v trochu netradiční podobě. Po pásmu koled bylo promítání filmu a následovalo společné zpívání koled. Všem, kdo se o vznik tohoto projektu postaral i účinkujícím patří velké díky.
další fotografie

2. a 3.12.2017 Mikulášské pochůzky
Našim Mikulášům letos přálo počasí. Chodili po sněhu. O to více vynikly barvy jejich masek.
další fotografie

1.12.2017 Adventní koncert
Adventní pozdrav z Francovy Lhoty
další fotografie

26.11.2017 Rozsvícení obecního vánočního stromu
Závěr adventní dílny patřil kulturnímu vystoupení. Vystoupili žáci MŠ, ZŠ a bratři Trchalíkovi. Pak se všichni přítomní přesunuli před KD, kde po požehnání stromu Otcem Stanislavem byl tento slavnostně rozsvícený. O rozsvícení se postaral pan Josef Ondrůš.
další fotografie

26.11.2017 Adventní dílna - řemesla a výstava
Největší vystavený betlém byl od řezbáře pana Aloise Zádrapy z Lidečka. K vidění bylo předení vlny na kolovrátku, paličkování, vyřezávání holubiček, zpracování vlny aj.
další fotografie

26.11.2017 Adventní dílna
Kulturní komise při OÚ uspořádala i letos Adventní dílnu. Každý rok se pořadatelky snaží, aby zde bylo něco nového. Letos to byla výstava prací Včelařského kroužku a prodej výrobků žádků ZŠ, ze kterého šel výtěžek na charitativní činnost.
další fotografie

24. a 25.11.2017 Obcí chodil Mikuláš
Rok se s rokem sešel a ve Francově Lhotě byl opět slyšet hlas zvonců Mikulášovy družiny
další fotografie

19.11.2017 Vítání občánků
V neděli 19. listopadu proběhlo v KD slavnostní Vítání občánků do života. Celkem se vítalo 15 dětí. Za obec jim poblahopřál Miroslav Brlica, místostarosta. Milé vystoupení předvedly děti z MŠ pod vedením p. Silvestrové a Juráňové. Děti dostaly dárek, finanční příspěvek a Pamětní list.
další fotografie


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
GeoMorava

...