Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 17. 7. 2019   
Fotogalerie


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
25.9.2016 Farní den
Před Muzeem kardinála Trochty začal v neděli dopoledne Farní den. Začínal venkovní mší svatou. Následovalo pohoštění přítomních a odpoledne už bylo ve sportovním duchu na hřišti TJ Sokol.
další fotografie

17.9.2016 Výstava výtvarných prací
Od 17.9.2016 je v Galerii IC Pulčín instalována výstava výtvarných prací žáků ZŠ ke 120. výročí školy
další fotografie

10.9.2016 Chleba z pece
Na Zvonici Soláň se uskutečnila v rámci spolupráce mezeí akce s názvem Chleba z pece. Byla to ochutnávka chlebů s doprovodným programem. I zde předváděli muži mlácení obilí cepy.
další fotografie

9.9.2016 Mlácení obilí
Mlácení obilí z Trochtova pole se uskutečnilo letos poprvé na dvoře před muzeem. Zúčastnili se třeťáci s p. uč. Silvestrovou. Mlátit pomáhali dospělí. Přítomen byl i Otec Stanislav.
další fotografie

4.9.2016 Pouť ve Francově Lhotě
Ve Francově Lhotě byla tradiční pouť. V sobotu byla v kulturním domě taneční zábava se skupinou Vyhoď Blinkr. Slavnostní hrubou mši svatou v kostele Sv. Štěpána sloužil Mons. Adam Rucki. Atrakce přivezla rodina Flaksů. Stánků bylo letos hodně. U Ptáčků se prodával burčák. Počasí bylo nejlepší za poslední léta. Návštěvnost byla velká.
další fotografie

28.8.2016 Liptálské slavnosti
Řezbář Jan Brlica ml. vytvářel na Liptálských slavnostech postavu basisty.
další fotografie

28.8.2016 Dožínky na Trochtově poli
V neděli 28. srpna proběhlo pokračování akce Valašské nadace Od zrníčka ke chlebíčku. Na Trochtově poli se seklo obilí. Nastávajaící třeťáci se učili jak se seče, dělají provřísla a dělají snopy. Pole i úrodu požehnal Otec Stanislav. Po dožaté se všichni shromáždili před Muzeem kardinála Trochty, kde byla sloužena mše svatá. Po skončení byl připraven koncert pro muzeum. Celé toto dění natáčela Česká televize pro Křesťanský magazín. Termín upřesníme.
další fotografie

27.8.2016 Setkání na rozhledně na Čubově kopci
Kulturní komise opět připravila setkání občanů na rozhledně. Připraveno bylo opékání špekáčků a čepované pivo. Zpívalo se při kytarách a byla tu pohoda. Příchozí se chlubili nasbíranými hřiby.
další fotografie

20.8.2016 Odhalení dřevěných soch na Pulčíně
Členky obč. sdružení Vesničko má milovaná Pulčín zakoupily dřevěné sochy, které byly slavnostně odhaleny před IC Pulčín. Pro příchozí bylo připraveno občerstvení. Při posezení se zpívalo u kytar.
další fotografie

19.8.2016 Na chleba sa těžko dělá
V pátek 19. srpna se v areálu Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově uskutečnila ochutnávka chlebů. Druhým ročníkem se tak naplnila spolupráce muzeí - M. kardinála Trochty, Památníku A. Strnadla Nový Hrozenkov a Zvonice Soláň. Podnět k tomuto setkávání dala Valašská nadace. Souvisí s programem Od zrníčka ke chlebíčku. Příchozí mohli ochutnat víc než 20 druhů různých chlebů. Vystavena zde byla i forma na hostie, která byla vytvořena rovněž z iniciativy Val. nadace. Na raznici je portrét Š. Trochty
další fotografie


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
GeoMorava

...