Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 22. 9. 2017   
Úřední deska - archiv

Název a popis
oznámení
Vyvěšeno
v termínu
Dokumenty
ke stažení
Volby
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 - okrsek č. 2 Pulčín
17.08. 2017 -
02.09. 2017
dokument zde
Volby
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 - okrsek č. 1 Francova Lhota
17.08. 2017 -
02.09. 2017
dokument zde
Oznámení o konání produkce
Oznámení o konání akcí ve Francově Lhotě
31.07. 2017 -
03.09. 2017
Oznámení
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemků p.č. 4975/1, 2410/2, 2430/1 a 2422/1
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr prodeje pozemků
Záměr prodeje pozemku p.č. 681/4, části p.č. 681/1, 681/2 a p.č.4949/1
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4878
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapa
Usnesení 21. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 21. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.7.2017
26.07. 2017 -
26.08. 2017
dokument zde
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4911/1
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapka
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
21.07. 2017 -
08.08. 2017
dokument zde
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2395/1 v k.ú. Francova Lhota
12.07. 2017 -
28.07. 2017
dokument zde
Mapa
Oznámení o konání produkce
Oznámení o konání fotbalového turnaje a zábavy
12.07. 2017 -
24.07. 2017
dokument zde
Oznámení o konání produkce
Oznámení o konání Amfolkfestu v místní části obce Pulčín
12.07. 2017 -
31.07. 2017
dokument zde
Informace o konání schůze ZO
Informace o konání 21. schůze ZO Francova Lhota dne 21.7.2017
11.07. 2017 -
22.07. 2017
dokument zde
Usnesení 20. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 20. schůze ZO Francova Lhota
23.06. 2017 -
11.07. 2017
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání 20. schůze ZO Francova Lhota 23.6.2017
12.06. 2017 -
23.06. 2017
dokument zde
Nařízení SVS
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádného opatření - mor včelího plodu
12.06. 2017 -
28.06. 2017
dokument zde
Nařízení SVS
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné opatření k zamezení nákazy - mor včelího plodu
01.06. 2017 -
17.06. 2017
dokument zde
Oznámení o nabytí právní moci
Oznámení o nabytí právní moci - uzavření veřejnoprávní smlouvy - sociál. právní ochrana dětí
29.05. 2017 -
14.06. 2017
dokument zde
Zveřejnění konání akce
Zveřejnění konání Pouťové taneční zábavy v místní části obce Pulčín
26.05. 2017 -
05.06. 2017
dokument zde
Závěrečný účet SOMV, Zpráva o přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet SOMV za rok 2016 - návrh a zpráva o přezkoumání hospodaření
15.05. 2017 -
30.06. 2017
dokument zde
Zpráva o přezkoumání hospodaření
Rozhodnutí
Rozhodnutí - udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - sociální ochrana dětí
10.05. 2017 -
26.05. 2017
dokument zde
Oznámení
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR-Hradisko na období 2018-2027.
05.05. 2017 -
23.05. 2017
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.4.2017
25.04. 2017 -
25.05. 2017
Usnesení
Záměr
prodeje spoluvlastnického podílu 6/24 k p.č. 4915/2 o výměře 14 m2
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí
24.04. 2017 -
29.05. 2017
dokument zde
Pokyny
Záměr prodeje části pozemku
prodeje části p.č. 4976/1 o výměře cca 210m2.
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr
prodeje části pozemku parc. č. 2564/1 - 93 m2 a záměr prodeje spoluvlastnických podílů 277/448 k p.č. 2560 - 107 m2 a 60/224 k p.č. 2561 - 47 m2 v k.ú. Francova Lhota,
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr
prodeje pozemku parc. č. 3056/4 o výměře 566 m2 v k.ú. Francova Lhota
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr
prodeje části p.č. 2570/8 – o výměře 23 m2, p.č. 2570/7 o výměře 236 m2, p.č. 2582/2 o výměře 798 m2 a p.č. 2582/1 o výměře 341 m2 v k.ú. Francova Lhota,
24.04. 2017 -
10.05. 2017
Mapa
Záměr
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota dne 21.4.2017
10.04. 2017 -
21.04. 2017
dokument zde
Návrh střednědobého výhledu
Návrh střednědobého výhledu Obce Francova Lhota
03.04. 2017 -
21.04. 2017
dokument zde
Usnesení o dražbě
Usnesení o dražbě nemovité věci
28.03. 2017 -
04.05. 2017
Usnesení
Vyhlášení konkursního řízení
Obec Francova Lhota vyhlašuje konkursní řízení za pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Francova Lhota.
24.03. 2017 -
27.04. 2017
Konkurs
Kotlíková dotace
Vyhlášení kotlíkových dotací ve ZK
17.03. 2017 -
16.04. 2017
dokument zde
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled Obce Francova Lhota
06.03. 2017 -
05.06. 2017
dokument zde
Usnesení 18. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 18. schůze ZO Francova Lhota ze dne 24.2.2017
01.03. 2017 -
20.03. 2017
dokument zde
Obecně závazná vyhláška
OZV č.1/2017 o nočním klidu
01.03. 2017 -
20.03. 2017
dokument zde
Záměr pronájmu stolárny
Záměr pronájmu obecní stolárny
01.03. 2017 -
20.03. 2017
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č. 2448/10 v k.ú. Francova Lhota
01.03. 2017 -
20.03. 2017
Záměr
Mapa
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku 2836/10 v k.ú.Francova Lhota
01.03. 2017 -
20.03. 2017
Záměr
Mapa
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Výkaz zisku a ztrát
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Návrh závěrečného účtu obce Francova Lhota za rok 2016
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Souhrnná_sestava
Rozvaha
Rozvaha
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Rozvaha
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
28.02. 2017 -
30.06. 2017
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Zpráva
Příloha
Příloha
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Příloha
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Inventarizační zpráva
FIN 2-12
Výkaz FIN 2-12
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Výkaz
Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu Obce Francova Lhota za rok 2016
28.02. 2017 -
30.06. 2017
dokument zde
Pozvánka na 18. schůzi ZO
Pzvánka na 18. schůzi ZO, která se bude konat 24.2.2017
14.02. 2017 -
24.02. 2017
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH na rok 2017
Návr rozpočtu SOH na rok 2017
13.02. 2017 -
01.03. 2017
Návrh rozpočtu
Závěrečný účet SOH 2016
Auditní zpráva za rok 2016
Inventarizační zpráva 2016
NINV a INV příspěvky obcí SOH
Příloha
Rozpočtový výhled SOH na r. 2017-21
Rozvaha
Výkaz FIN12
Výkaz zisku a ztrát
Veřejná vyhláška
VV opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na PK pro provádění oprav havárií
08.02. 2017 -
24.02. 2017
dokument zde
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
08.02. 2017 -
24.02. 2017
Rozpočet na rok 2017
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dopravní značení
03.02. 2017 -
21.02. 2017
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH
Návrh rozpočtu SOH na rok 2017
01.02. 2017 -
17.02. 2017
dokument zde
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídek - Oprava plotu areálu fotbalového hřiště ve Francově Lhotě
31.01. 2017 -
10.02. 2017
dokument zde
Usnesení
Usnesení 17. schůze ZO Francova Lhota
20.01. 2017 -
23.02. 2017
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
19.01. 2017 -
06.02. 2017
dokument zde
Značení
Pozvánka na 17. schůzi ZO
Schůze se koná 18. 1. 2017 v 17 hodin.
11.01. 2017 -
18.01. 2017
dokument zde
Výroční zpráva
Výroční zpráva o dotazech dle zákona.č.106/1999 Sb.
11.01. 2017 -
27.01. 2017
dokument zde
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku
20.12. 2016 -
06.01. 2017
dokument zde
Usnesení
Usnesení 16. schůze ZO Francova Lhota ze dne 9.12.2016
14.12. 2016 -
31.12. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části p.č.1120/1 v k.ú. Pulčín
14.12. 2016 -
30.12. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje částí p.č. 2541 a 2544 v k.ú Francova Lhota
14.12. 2016 -
30.12. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části p.č. 4943 v k.ú. Francova Lhota
14.12. 2016 -
30.12. 2016
dokument zde
Rozpočtové provizórium
Rozpočtové provizórium Obce Francova Lhota
12.12. 2016 -
01.04. 2017
dokument zde
Cenové oznámení vodného na rok 2017
Cenové oznámení vodného za rok 2017 - obecní vodovod
12.12. 2016 -
28.12. 2016
dokument zde
Pozvánka na 16. schůzi ZO
Pozvánka na 16. schůzi ZO Francova Lhota, která bude 9.12.2016
01.12. 2016 -
09.12. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV - Návrh opatření obecné povahy
01.12. 2016 -
17.12. 2016
dokument zde
Rozpočet SOMV - návrh na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
16.11. 2016 -
02.12. 2016
Návrh
Záměr pronájmu garáže
Záměr pronájmu garáže č.3
11.11. 2016 -
29.11. 2016
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín
07.11. 2016 -
31.12. 2016
dokument zde
Dotace
Dotace na pořízení požární techniky
01.11. 2016 -
30.11. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku 4874/23 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka_1
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.1120/1 v k.ú. Pulčín
18.10. 2016 -
03.11. 2016
Mapka_1
Záměr
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č. 4969/17 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka_1
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků p.č.4897 a 2941/1 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
Mapka_1
Záměr
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků p.č.4971/1 a 2857/7 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.4893/1 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka
Usnesení ZO
Usnesení 15. schůze ZO Francova Lhota ze dne 14.10.2016
18.10. 2016 -
17.11. 2016
Usnesení
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 15. schůzi ZO Francova Lhota
04.10. 2016 -
14.10. 2016
Pozvánka
Vyhláška o konání voleb
Místo konání voleb okrsek 1
22.09. 2016 -
08.10. 2016
dokument zde
Vyhláška o konání voleb
Konání voleb - okrsek č.2 Pulčín
22.09. 2016 -
08.10. 2016
dokument zde
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věci
12.09. 2016 -
23.11. 2016
dokument zde
Dražební vyhláška
Dražební jednání 18.10.2016 - řízení o dědictví
08.09. 2016 -
18.10. 2016
dokument zde
Nařízení veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření - k zamezení šíření moru včelího plodu
05.09. 2016 -
21.09. 2016
dokument zde
Volby_do_zastupitelstev_krajů
Stanovení počtu volebních okrsků v obci Francova Lhota
23.08. 2016 -
08.09. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu části pozemku
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4909/1 v k.ú. Francova Lhota
11.08. 2016 -
29.08. 2016
dokument zde
mapka
Volby_do_zastupitelstev_krajů
Stanovení počtu členů okrskové volební komise - okrsek 1
08.08. 2016 -
24.08. 2016
dokument zde
Volby_do_zastupitelstev_krajů
Stanovení počtu členů okrskové volební komise - okrsek č.2
08.08. 2016 -
24.08. 2016
dokument
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška - elektronická dražba
02.08. 2016 -
14.09. 2016
dokument zde
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek na akci Obnova místních komunikací v obci Francova Lhota
22.07. 2016 -
08.08. 2016
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 14. schůze ZO Francova Lhota
14.07. 2016 -
15.08. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
14.07. 2016 -
01.08. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje ozemku p.č. 325
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 4911/1 a 3095/2
27.06. 2016 -
13.07. 2016
Záměr
Usnesení ZO
Usnesení 13. schůze ZO
27.06. 2016 -
29.07. 2016
Usnesení
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje částí pozemku p.č.4942 a 2613/7
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č.4911/9
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č.4976/1
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2541
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek na akci Oprava hřbitovních zídek Francova Lhota
27.06. 2016 -
11.07. 2016
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 13. schůzi ZO
13.06. 2016 -
23.06. 2016
dokument zde
Přidělení dotace
Obec Francova Lhota obdržela dotaci na opravu šaten TJ
25.05. 2016 -
10.06. 2016
dokument zde
Nařízení veterinární správy
VV - vyhlášení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu
25.05. 2016 -
10.06. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - dopravní značení
18.05. 2016 -
02.06. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územ. obvodu ZK
17.05. 2016 -
02.06. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu části p.č.4976/1 v k.ú. Francova Lhota
17.05. 2016 -
02.06. 2016
dokument zde
mapa
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro pana Milana Ovesného
16.05. 2016 -
01.06. 2016
dokument zde
Informace z Vaku, a.s. Vsetín
Obchodní podmínky a Reklamační řád pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čistění odpadních vod
03.05. 2016 -
02.06. 2016
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Milana Ovesného, Francova Lhota 360
27.04. 2016 -
13.05. 2016
dokument zde
Porovnání výpočtu
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26.04. 2016 -
26.05. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamu - daň z nemovitostí
26.04. 2016 -
30.05. 2016
dokument zde
Informace
Usnesení ZO
Usnesení 12. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.4.2016
25.04. 2016 -
25.05. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje část p.č.2378/1
22.04. 2016 -
10.05. 2016
mapka
dokument
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 1/4 v p.č.2346
22.04. 2016 -
10.05. 2016
mapka
dokument
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části p.č. 691/1 v k.ú.
22.04. 2016 -
10.05. 2016
dokument zde
mapka
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků
22.04. 2016 -
10.05. 2016
dokument zde
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje p.č.2291 v k.ú. Francova Lhota
22.04. 2016 -
10.05. 2016
dokument zde
mapka
Závěrečný účet SOH
Závěrečný účet SOH
18.04. 2016 -
04.05. 2016
Závěrečný účet
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztrát
Zápis o přezkoumání hospodaření SOH
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko
12.04. 2016 -
28.04. 2016
dokument zde
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Vsetínsko
12.04. 2016 -
28.04. 2016
dokument zde
Rozhodnutí
Rozhodnutí o odvolání - změna kategorie pozemní komukace
12.04. 2016 -
28.04. 2016
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 12. schůzi ZO Francova Lhota dne 21.4.2016
11.04. 2016 -
21.04. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
29.03. 2016 -
02.05. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy - umístění dopravních značek
23.03. 2016 -
08.04. 2016
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 11. schůze ZO
15.03. 2016 -
31.03. 2016
dokument zde
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce - SDH Francova Lhota
09.03. 2016 -
08.04. 2016
dokument zde
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Francova Lhota
09.03. 2016 -
08.04. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku
26.02. 2016 -
14.03. 2016
dokument zde
mapa
Usnesení ZO
Usnesení 10. schůze ZO Francova Lhota
26.02. 2016 -
14.03. 2016
dokument zde
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Obce Francova Lhota na rok 2016
26.02. 2016 -
14.03. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016
24.02. 2016 -
28.03. 2016
dokument zde
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
SO_20
SO_30
SO_60
SO_65
SO_70
S_120
FIN_2-12
FIN_2_12
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Příloha 2015
Příloha 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva za rok 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva Obce Francova Lhota
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Francova Lhota za rok 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Pozvánka
Pozvánka na schůzi ZO dne 26. února 2016
15.02. 2016 -
26.02. 2016
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2016
15.02. 2016 -
02.03. 2016
dokument zde
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota na rok 2016
09.02. 2016 -
25.02. 2016
Návrh
Oznámení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
28.01. 2016 -
26.02. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Francova Lhota
26.01. 2016 -
11.02. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor 2
Záměr pronájmu nebytových prostor 2 v budově Zdravotního střediska Francova Lhota
26.01. 2016 -
11.02. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na poz.komunikacích
26.01. 2016 -
11.02. 2016
dokument zde
Zajištění PDZ v obci
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek u zakázky Stavební úpravy šatny TJ
21.01. 2016 -
01.02. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV Oznámení o vydání opatření obecné povahy Národní plán Labe, Národní plán Odry a Národní plán Dunaje
13.01. 2016 -
29.01. 2016
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech
Výroční zpráva o dotazech dle vyh.106/1999 Sb.
12.01. 2016 -
28.01. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
07.01. 2016 -
25.01. 2016
dokument zde
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně kategorie pozemních komunikací - zařazení do kategorie místní komunikace
28.12. 2015 -
13.01. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o převzetí písemnosti
17.12. 2015 -
03.01. 2016
dokument zde
OZV
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
14.12. 2015 -
30.12. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 9. schůze ZO Francova Lhota
14.12. 2015 -
30.12. 2015
Usnesení
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č. 2488/15 a 2496/3 v kú. Francova Lhota
14.12. 2015 -
30.12. 2015
Záměr
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného
14.12. 2015 -
30.12. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení veřejnou vyhláškou
11.12. 2015 -
29.12. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 9. schůzi ZO Francova Lhota
01.12. 2015 -
11.12. 2015
dokument zde
Návrh rozpočtu na rok 2016 SOMV
Návr rozpočtu na rok 2016
16.11. 2015 -
02.12. 2015
dokument zde
Cenové oznámení
VaK, a.s. Vsetín oznamuje změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016
06.11. 2015 -
31.12. 2015
dokument zde
Poskytnutí podpory formou dotace
Poskytnutí podpory formou dotace na akci Výměna garážových HZ ve Francově Lhotě
21.10. 2015 -
30.11. 2016
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 8. schůze ZO Francova Lhota ze dne 9.10.2015
13.10. 2015 -
12.11. 2015
Usnesení
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje p.č.2856/10v k.ú. Francova Lhota
13.10. 2015 -
29.10. 2015
dokument zde
Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
07.10. 2015 -
23.10. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 8. schůzi ZO Francova Lhota na 9.10.2015
29.09. 2015 -
10.10. 2015
dokument zde
Odvolání nařízení
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek
04.09. 2015 -
04.10. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
19.08. 2015 -
04.09. 2015
VV
Veřejná vyhláška
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek
13.08. 2015 -
19.09. 2015
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádného veterinárního opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu ZK
24.07. 2015 -
11.08. 2015
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje p.č.1192/1 v k.ú. Pulčín
17.07. 2015 -
04.08. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
17.07. 2015 -
18.08. 2015
Veřejná vyhláška
Návrh Opatření obecné povahy
Program
Usnesení ZO
Usnesení 7. schůze ZO ze dne 16.7.2015
17.07. 2015 -
18.08. 2015
Usnesení
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku 1120/1 v k.ú Pulčín
17.07. 2015 -
04.08. 2015
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.1192/12 v k.ú. Pulčín
17.07. 2015 -
04.08. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 7. schůzi ZO Francova Lhota na 16.7.2015
03.07. 2015 -
16.07. 2015
dokument zde
Poskytnutí dotace
Poskytnutí účelové investiční dotace na akci Výstavba chodníků v obci Francova Lhota z rozpočtu ZK
30.06. 2015 -
30.07. 2015
Dotace
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku p.č. 891/1
26.06. 2015 -
14.07. 2015
dokument zde
Záměr pronájmu garáže
Záměr pronájmu garáže v čp.478
26.06. 2015 -
14.07. 2015
dokument zde
Poskytnutí dotace
Obec obdržela dotaci ze SFDI na akci Výstavba chodníků v obci Francova Lhota
09.06. 2015 -
09.07. 2015
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.2665/10 o výměře 20 m2
20.05. 2015 -
05.06. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 6. schůze ZO Francova Lhota ze dne 15.5.2015
20.05. 2015 -
19.06. 2015
Usnesení
Pozvánka na schůzi ZO
Pozánka na schůzi ZO Francova Lhota
04.05. 2015 -
15.05. 2015
Pozvánka
Vyúčtování
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - VaK a.s. Vsetín
29.04. 2015 -
16.06. 2015
Vyúčtování
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů - daň z nemovitosti
28.04. 2015 -
01.06. 2015
dokument zde
Vyúčtování
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
22.04. 2015 -
23.05. 2015
dokument zde
Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet SOMV
21.04. 2015 -
07.05. 2015
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření - nákaza morem včelího plodu
16.04. 2015 -
04.05. 2015
dokument zde
SOH
Účetní závěrka Sdružení obcí Hornolidečska
16.04. 2015 -
04.05. 2015
FIN_2_12
Inventarizacni_zprava_2014
Návrh závěrečného účtu
Příloha 2014
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Zpráva o auditu
Veřejná vyhláška
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
15.04. 2015 -
22.06. 2015
Veřejná vyhláška
Návrh obecné povahy
Oznámení o zahájení částečné revize údajů KN
Oznámení pro občany místní části obce Pulčín
07.04. 2015 -
07.05. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
02.04. 2015 -
25.06. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 5. schůze ZO Francova Lhota ze dne 26.2.2015
02.03. 2015 -
02.04. 2015
Usnesení
Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Zav.ucet
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Příloha
Příloha 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Fin-12M
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva za rok 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Zpráva o přezkumu hospodaření
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 5. schůzi ZO Francova Lhota na 26.2.2015
16.02. 2015 -
26.02. 2015
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH
Návrh rozpočtu SOH a závěrečný účet
12.02. 2015 -
28.02. 2015
Návrh rozpočtu
Závěrečný účet
Seznam přijatých dětí do 1. třídy
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2015/2016
11.02. 2015 -
27.02. 2015
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor ve ZS po kosmetice
11.02. 2015 -
27.02. 2015
dokument zde
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota
Návrh rozpočtu
10.02. 2015 -
26.02. 2015
Návrh rozpočtu
Usnesení ZO
Usnesení 4. schůze ZO Francova Lhota
16.01. 2015 -
03.02. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Stavební povolení "Výstavba chodníků a dešťové kanalizace v obci Francova Lhota SO 09 výstavba dešťové kanalizace - část první SO 10 výstavba dešťové kanalizace - část druhá SO 11 výstavba dešťové kanalizace - část třetí
12.01. 2015 -
28.01. 2015
dokument zde
Závěrečná zpráva o dotazech dle vyhl.106/1999
Závěrečná zpráva k nadhlédnutí
08.01. 2015 -
24.01. 2015
Závěrečná zpráva
Posuzování vlivů na životní prostředí
Národní plán povodí Dunaje
06.01. 2015 -
22.01. 2015
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje pozemku p.č. st.131/1 v k.ú. Francova Lhota
19.12. 2014 -
21.01. 2015
Záměr
Usnesení ZO
Usnesení 3. schůze ZO
19.12. 2014 -
21.01. 2015
Usnesení
Stavební povolení
Stavební povolení výstavba chodníků a dešťové kanalizace
17.12. 2014 -
01.01. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 3. schůzi ZO Francova Lhota
10.12. 2014 -
18.12. 2014
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádného veterinárního opatření nařízeného k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu
02.12. 2014 -
01.01. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení stavebního řízení Výstavba chodníků a dešťové kanalizace v obci Francova Lhota
01.12. 2014 -
16.12. 2014
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného na rok 2015
25.11. 2014 -
31.12. 2014
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 2. schůze ZO ze dne 21.11.2014
25.11. 2014 -
25.12. 2014
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného VaK, a.s. pro rok 2015
19.11. 2014 -
31.12. 2014
dokument zde
Zahájení stavebního řízení
Výstavba chodníků a dešťové kanalizace
19.11. 2014 -
05.12. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 2. schůzi ZO Francova Lhota, která bude 21.11.2014 v 17.00 hodin.
13.11. 2014 -
21.11. 2014
Usnesení
Výzva
Výzva k podání nabídky - ZŠ F. Lhota tělocvična a družina - snížení energetické náročnosti
06.11. 2014 -
24.11. 2014
Vyzva
Nabídka nepronajatého majetku
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu
05.11. 2014 -
05.12. 2014
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Francova Lhota ze dne 31.10.2014
04.11. 2014 -
06.12. 2014
Usnesení
Výzva
Výzva k podání nabídky - ZŠ F. Lhota tělocvična a družina - snížení energetické náročnosti
25.10. 2014 -
11.11. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na ustavující zasedání obce
22.10. 2014 -
31.10. 2014
dokument zde
Rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby - výstavba chodníků
15.10. 2014 -
31.10. 2014
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 29. schůze ZO Francova Lhota
09.10. 2014 -
09.11. 2014
dokument zde
Rozpočet SOMV
Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2015 - návrh
08.10. 2014 -
24.10. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 29. schůzi ZO
01.10. 2014 -
08.10. 2014
dokument zde
Oznámení o konání voleb - vol. okrsek č.2 Pulčín
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 10. a 11. října 2014
23.09. 2014 -
12.10. 2014
dokument zde
Oznámení o konání voleb - vol. okrsek č.1 Fr. Lhota
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 10. a 11. října 2014
23.09. 2014 -
12.10. 2014
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy - územní plán Francova Lhota
22.09. 2014 -
08.10. 2014
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - vydání ÚP Francova Lhota
Příloha č.1
Příloha č.2
Usnesení ZO
Usnesení 28. schůze ZO Francova Lhota
19.09. 2014 -
19.10. 2014
Usnesení
Výzva veřejná zakázka
Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: "Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obec Francova Lhota".
16.09. 2014 -
03.10. 2014
Výzva
Záměr
Záměr prodeje pozemku p.č.2991/1 v k.ú. Francova Lhota
15.09. 2014 -
01.10. 2014
dokument zde
Mapka
Záměr
Záměre prodeje části pozemku p.č.4947 v k.ú. Francova Lhota
15.09. 2014 -
01.10. 2014
dokument zde
mapka
Okleštění stromoví
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12.09. 2014 -
16.11. 2014
dokument zde
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na plánované 28. zasedání Zastupitelstva obce Francova Lhota konané dne 12. 9. 2014.
04.09. 2014 -
12.09. 2014
Pozvánka
Volby do zastupitelstva obce
Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do ZO
26.08. 2014 -
11.09. 2014
dokument zde
Vyhledávání vlastníků nemovitostí
Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
13.08. 2014 -
31.12. 2014
Soupis
Mimořádná veterinární opatření
Mimořádné veterinární opatření při výskytu a k zamezení nákazy - mor včelího plodu
11.08. 2014 -
27.08. 2014
Veterinární opatření
Volby do zastupitelstva obce
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 1 - Francova Lhota
11.08. 2014 -
27.08. 2014
Volby ZO
Volby do zastupitelstva obce
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise č.2 Pulčín
11.08. 2014 -
27.08. 2014
Volby
Zveřejnění nepropachovaného majetku
Seznam pozemků ve vlastnictví státu, které jsou nabízeny k propachtování.
05.08. 2014 -
05.09. 2014
dokument zde
Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení územního řízení stavby "Výstavba chodníků a dešťové kanalizace v obci Francova Lhota"
30.07. 2014 -
15.07. 2014
Oznámení
Exekuční příkaz
Příkaz k prodeji nemovitostí dlužníka
28.07. 2014 -
13.08. 2014
Exekuční příkaz
Volby do zastupitelstva obce
Stanovení počtu členů ZO a počet podpisů na petice
18.07. 2014 -
05.08. 2014
dokument zde
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu nebytového prostoru - zubní ordinace
10.07. 2014 -
28.07. 2014
dokument zde
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově ZS
10.07. 2014 -
28.07. 2014
dokument zde
Výběrové řízení na místo ředitele
Region Bílé Karpaty vyhlašuje výběrové řízení na funkci výkonného ředitele/ředitelky regionu Bílé Karpaty
30.06. 2014 -
13.07. 2014
dokument zde
Usnesení 27. schůze ZO
Usnesení 27. schůze ZO Francova Lhota ze dne 13.6.2014
17.06. 2014 -
17.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č.2833/1 v k.ú. Francova Lhota
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.4901 v k.ú. Francova Lhota
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje/směny pozemků
Záměr prodeje/směny části p.č. 1926/1 a 1926/4 v k.ú. Valašská Senice
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje/směny pozemků
Záměr prodeje/směny pozemků - část p.č.4974, p.č.4907 v k.ú. Francova Lhota
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Mimořádná veterinární opatření
Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
12.06. 2014 -
30.06. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota
Pozvánka na 27. schůzi ZO, která se koná 13.6.2014
05.06. 2014 -
13.06. 2014
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v části územního obvodu
29.05. 2014 -
16.06. 2014
dokument zde
Návrh OZV
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Francova Lhota
28.05. 2014 -
13.06. 2014
dokument zde
Sdružení obcí Hornolidečska
Závěrečný účet SOH a jeho přílohy
15.05. 2014 -
02.06. 2014
FIN2-12
Příloha
Výkaz zisku a ztrát
Závěrečný účet
Audit hospodaření
Inventarizační zpráva
Vyhledávání vlastníků nemovitostí
Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
12.05. 2014 -
31.12. 2014
Informace pro veřejnost
Výzva
Seznam
Oznámení o konání voleb
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.1 Francova Lhota
07.05. 2014 -
23.05. 2014
dokument zde
Oznámení o konání voleb
Oznámení o konání voleb do Evropského parlametnu - okrsek 2 Pulčín
07.05. 2014 -
23.05. 2014
dokument zde
Nabídka nepropachtovaného majetku
Seznam pozemků, které jsou nabízeny k propachtování/pronájmu
07.05. 2014 -
06.06. 2014
dokument zde
Seznam
Veřejná vyhláška
VV o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí na rok 2014
29.04. 2014 -
02.06. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr pronájmu garáže
25.04. 2014 -
15.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr pronájmu nebytových prostor
25.04. 2014 -
15.05. 2014
dokument zde
Závěrečný účet 2013 - návrh
Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) za rok 2013 - návrh
24.04. 2014 -
10.05. 2014
dokument zde
Zpráva o hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMVS za rok 2013
24.04. 2014 -
10.05. 2014
dokument zde
Výsledky zápisu dětí do MŠ
Výsledky zápisu dětí do MŠ Francova Lhota
17.04. 2014 -
05.05. 2014
dokument zde
Dražební vyhláška
Oznámení o elektronické dražbě spoluvlastnického podílu na p.č.780 v k.ú. Pulčín
17.04. 2014 -
28.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje části p.č. 2440/20 v k.ú. Francova Lhota
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje části p.č. 2440/21 v k.ú. Francova Lhota
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr směny a prodeje spoluvlastnického podílu p.č. 16/1 v k.ú. Pulčín
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje části p.č. 1950/1 v k.ú. Francova Lhota
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje p.č. 1849/8, 1849/9
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Usnesení 26. schůze ZO
Usnesení 26. schůze ZO Francova Lhota ze dne 10.4.2014
15.04. 2014 -
02.05. 2014
Usnesení
Počet volebních okrsků v obci Francova Lhota
Počet volebních okrsků stanovených pro volby do Evropského parlamentu
08.04. 2014 -
24.04. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota
Pozvánka na 26. schůzi ZO Francova Lhota, která se koná 10. dubna 2014
03.04. 2014 -
11.04. 2014
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádného veterinárního opatření nařízeného k zamezení šíření nákazy moru včelího plodu v úz. obvodu Zlínského kraječ
01.04. 2014 -
17.04. 2014
dokument zde
Vyúčtování - vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
31.03. 2014 -
30.04. 2014
dokument zde
Usnesení 25. schůze ZO
Usnesení 25. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.3.2014
24.03. 2014 -
09.04. 2014
dokument zde
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu - okrsek č.1
21.03. 2014 -
08.04. 2014
Informace
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu - okrsek 2
21.03. 2014 -
08.04. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota na 21.3.2014
13.03. 2014 -
21.03. 2014
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2013
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2013 a jeho přílohy
12.03. 2014 -
28.03. 2014
FIN2-12
Priloha 2013
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Závěrečný účet
Hodnotící zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Závěrečná zpráva
12.03. 2014 -
28.03. 2014
dokument zde
Inventarizační zpráva za rok 2013
Inventarizační zpráva Obce Francova Lhota
12.03. 2014 -
28.03. 2014
dokument zde
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Marek Langer
07.03. 2014 -
25.03. 2014
dokument zde
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku v k.ú.Pulčín
25.02. 2014 -
15.03. 2014
dokument zde
Usnesení 24. schůze ZO
Usnesení 24. schůze ZO Francova Lhota
25.02. 2014 -
15.03. 2014
dokument zde
Rozhodnutí
Rozhodnutí o zařazení dětí do 1. třídy ve školním roce 2014/2015
18.02. 2014 -
06.03. 2014
Zápis
Lesní cesta Vlčička
Lesní cesta Vlčička - výzva k podání nabídky
18.02. 2014 -
05.03. 2014
dokument zde
Návrh rozpočtu na rok 2014 SOH
Návrh rozpočtu SOH
17.02. 2014 -
05.03. 2014
dokument zde
Pozvánka
Pozvánka na 24. schůzi ZO Francova Lhota
12.02. 2014 -
21.02. 2014
Pozvánka
Veřejná vyhláška
VV o uložení písemnosti pro p. Marka Langera
11.02. 2014 -
27.02. 2014
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Marka Langera č.2
11.02. 2014 -
27.02. 2014
dokument zde
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce Francova Lhota
05.02. 2014 -
21.02. 2014
Rozpočet
Schválený rozpočet
Plánované měření
Informace k plánovanému měření v obvodu k.ú. Francova Lhota pro digitalizaci katastrální mapy
05.02. 2014 -
30.06. 2014
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech dle vyhl. č.106/1999
Výroční zpráva o dotazech dle vyh. č.106/199
13.01. 2014 -
29.01. 2014
dokument zde
Záměr obce o pronájmu garáže
Záměr obce o pronájmu garáže v KD
06.01. 2014 -
21.01. 2014
dokument zde
Veřejná zakázka
Veřejná zakázka na hydrogeologický průzkumný vrt Piastkovo
20.12. 2013 -
10.01. 2014
Výzva
Příloha 1 Krycí list
Příloha 2 ČP
Příloha 3 PD
Příloha 4 Slepý rozpočet
Příloha 5 SoD
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Francova Lhota
19.12. 2013 -
03.01. 2014
dokument zde
Snímek13
Usnesení 23. schůze ZO
Usnesení
16.12. 2013 -
31.01. 2014
dokument zde
Obecně závazná vyhláška 1/2013
OZV č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.12. 2013 -
31.12. 2013
dokument zde
Pozvánka zasedání ZO
Pozvánka na 23. schůzi Zastupitelstva obce Francova Lhota
05.12. 2013 -
12.12. 2013
Pozvánka
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr oce změnit nájemní smlouvu - garáž č.3 KD
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr obce změnit nájemní smlouvu garáž č.7 v KD
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr obce změnit nájemní smlouvu garáže
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr obce změnit nájemní smlouvu - garáž č.2 KD
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Územní rozhodnutí
ÚR - rozhodnutí o umístění stavby oplocení pozemku - Josef a Hana Matúšovi
20.11. 2013 -
06.12. 2013
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV - doručení návrhu ÚP Francova Lhota a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení konání opakovaného veřejného projednání
20.11. 2013 -
06.12. 2013
dokument zde
Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Návrh rozpočtu na rok 2014
20.11. 2013 -
06.12. 2013
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení VaK, a.s. Vsetín pro rok 2014
19.11. 2013 -
31.12. 2013
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
RO schválila záměr pronájmu nebytových prostor
13.11. 2013 -
29.11. 2013
Záměr
Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti
06.11. 2013 -
06.12. 2013
Oznámení
Usnesení o elektronické dražbě
Usnesení o elektronické dražbě
04.11. 2013 -
11.12. 2013
dokument zde
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška - Jiří a Veronika Změlíkovi
04.11. 2013 -
20.11. 2013
dokument zde
Usnesení 22.schůze ZO
Usnesení 22 schůze ZO
21.10. 2013 -
24.11. 2013
Oznámení o pokračování řízení
Oznámení o pokračování řízení - oplocení - Matúš Fr. Lhota 146
18.10. 2013 -
05.11. 2013
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti
14.10. 2013 -
30.10. 2013
dokument zde
Pozvánka na schůzi
Pozvánka na 22. schůzi ZO Francova Lhota
10.10. 2013 -
19.10. 2013
dokument zde
Rozhodnutí
Rozhodnutí o zařazení dětí do školní družiny pro školní rok 2013/2014
30.09. 2013 -
16.10. 2013
dokument zde
Upozornění
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
24.09. 2013 -
15.11. 2013
dokument zde
Volby 2013
Stanovení počtu a sídla volebních okrsků
23.09. 2013 -
08.10. 2013
dokument zde
Volby 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise č.2
23.09. 2013 -
08.10. 2013
dokument zde
Volby 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise č.1
23.09. 2013 -
08.10. 2013
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Rozhodnutí MěÚ Vsetín o prodloužení stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby akce Čistá Bečva II. Kanalizace Francova Lhota.
17.09. 2013 -
03.10. 2013
Veřejná vyhláška
Usnesení 21. schůze ZO
Usnesení 21. schůze ZO
10.09. 2013 -
30.10. 2013
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
06.09. 2013 -
21.09. 2013
dokument zde
Pozvánka na schůzi
Pozvánka na 21. schůzi ZO Francova Lhota
29.08. 2013 -
05.09. 2013
Pozvánka
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami
27.08. 2013 -
13.09. 2013
Vyhláška
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška k uveřejnění
23.08. 2013 -
02.10. 2013
Vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení
Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - ČŘB II, Kanalizace Francova Lhota
22.08. 2013 -
07.09. 2013
Oznámení
Rozhodnutí
Rozhodnutí o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek platí od 17. srpna 2013
16.08. 2013 -
15.09. 2013
Rozhodnutí
Usnesení o přerušení řízení
Zveřejnění dokumentu vydaného Obecním úřadem Horní Lideč, odborem výstavby a územního plánování.
02.08. 2013 -
17.08. 2013
Usnesení
Veřejná vyhláška - zákaz odběru vody
Veřejná vyhláška zakuzující odběr povrchové vody z vodních toků na území obce.
02.08. 2013 -
01.09. 2013
Vyhláška
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č.1/2013 o vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek
25.07. 2013 -
24.08. 2013
dokument zde
Záměr pronájmu pozemků
Záměr pronájmu pozemků
19.07. 2013 -
06.08. 2013
dokument zde
snímek
Snímek2
Snímek3
Snímek4
Snímek5
Snímek6
Snímek7
Snímek8
Snímek9
Snímek10
Snímek11
Snímek12
Snímek13
SnímekP1
SnímekP2
SnímekP3
SnímekP4
SnímekP5
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
18.07. 2013 -
05.08. 2013
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor - stolárna
15.07. 2013 -
31.07. 2013
dokument zde
Oznámení o pokračování společeného řízení
Oznámení o pokračování společného řízení - domácí dílna s garáží Matušinec Karel
10.07. 2013 -
26.07. 2013
Oznámení
Oznámení
Usnesení o přerušení stavebního řízení Karel Matušinec
28.06. 2013 -
16.07. 2013
Usnesení
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012.
27.06. 2013 -
27.07. 2013
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
25.06. 2013 -
11.07. 2013
dokument zde
Záměr směny pozemku
Záměr směny pozemku p.č.4876
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.4890/4
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků p.č. 4969/10 a 2419/1
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Záměr prodeje spoluvlastnických podílů
Záměr prodeje spoluvlastnických podílů v p.č.2561 a p.č. 2562
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Usnesení 20. schůze ZO
Usnesení 20 schůze ZO Francova Lhota
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Pozvánka na schůzi
20. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota
13.06. 2013 -
21.06. 2013
Pozvánka
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku p.č.691/2 v k.ú. Francova Lhota
30.05. 2013 -
17.06. 2013
Záměr
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Pulčín
30.05. 2013 -
17.06. 2013
Záměr
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor
30.05. 2013 -
17.06. 2013
Záměr
Oznámení
Zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
23.05. 2013 -
10.06. 2013
dokument zde
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota
09.05. 2013 -
25.05. 2013
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota
SOH
Materiály - závěr roku 2012
09.05. 2013 -
25.05. 2013
Fin2-2012
Příloha
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet
Závěrečný účest Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - návrh
Závěrečný účet
30.04. 2013 -
15.05. 2013
Dokument
Zpráva o výsledku hospodaření SOMV
Zpráva
30.04. 2013 -
15.05. 2013
dokument zde
Předpisný seznam daně z nemovitostí
Veřejná vyhláška
30.04. 2013 -
30.05. 2013
Veřejná vyhláška
Pozvánka
Pozvánka na 19. schůzi ZO Francova Lhota
26.04. 2013 -
02.05. 2013
dokument zde
18. zastupitelstvo obce
Usnesení
23.04. 2013 -
23.05. 2013
Usnesení 18. schůze ZO
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku
23.04. 2013 -
23.05. 2013
Záměr a mapka
Záměr směny pozemku
Záměr směny pozemku
23.04. 2013 -
23.05. 2013
Záměr a mapka
18. schůze ZO Francova Lhota
Pozvánka
10.04. 2013 -
19.04. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Fin2-12
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Závěrečný účet
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Francova Lhota za rok 2012
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Výkaz zisku a ztrát
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Rozvaha
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Příloha
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Hodnotící zpráva
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
17. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení
19.02. 2013 -
07.03. 2013
Usnesení
Prodej části pozemku p.č. 4969/10 v k.ú. Francova Lhota
Záměr
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Pozvánka
Pozvánka na 17. schůzi ZO Francova Lhota
06.02. 2013 -
15.02. 2013
dokument zde
Návrh rozpočtu na rok 2013 SOH
Návrh rozpočtu na rok 2013 SOH
01.02. 2013 -
15.02. 2013
dokument zde
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota na rok 2013
Návrh rozpočtu
01.02. 2013 -
15.02. 2013
Návrh rozpočtu
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
01.02. 2013 -
15.03. 2013
dokument zde
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodet. informací do digitální podoby
Oznámení o obnově
28.01. 2013 -
28.02. 2013
dokument zde
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Oznámení
28.01. 2013 -
28.02. 2013
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech dle vyhl. č.106/1999
Výroční zpráva o dotazech dle vyhl. č.106/1999 za rok 2012
22.01. 2013 -
04.02. 2013
dokument zde
Oznámení o době a místě konání voleb - 2. kolo
Oznámení pro okrsek č.1
14.01. 2013 -
25.01. 2013
dokument zde
Územní rozhodnutí
ÚR - oplocení pozemku - Švehlíková Jarmila
10.01. 2013 -
25.01. 2013
dokument zde
OZV 2/2012
OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.12. 2012 -
29.12. 2012
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného pro rok 2013 - obecní vodovod
12.12. 2012 -
28.12. 2012
Oznámení
Usnesení 16. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 16. schůze ZO Francova Lhota ze dne 7.12.2012
12.12. 2012 -
28.12. 2012
dokument zde
Pozvánka
16. schůze ZO Francova Lhota bude v pátek 7.12.2012 od 18.00 hodin
29.11. 2012 -
07.12. 2012
dokument zde
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do ZZK a Senátu P ČR
13.08. 2012 -
29.08. 2012
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Jakuba Sucháčka, 1988
09.08. 2012 -
25.08. 2012
dokument zde
Nabídka nepronajatého majetku
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR
01.08. 2012 -
31.10. 2012
seznam
Zahájení ÚŘ
garáž manželé Marcela a Pavel Ptáčkovi - oznámení
01.08. 2012 -
17.08. 2012
dokument zde
Výběrové řízení
Výběrové řízení na pronájem dočasně nepotřebného majetku - nemovitosti - rekreačního zařízení Francova Lhota
16.07. 2012 -
01.08. 2012
vyhláška zde
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011 - Vak, a.s. Vsetín
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011 - Vak, a.s. Vsetín
29.06. 2012 -
17.07. 2012
dokument zde
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011 - obecní vodovod
29.06. 2012 -
17.07. 2012
dokument zde
Usnesení
Usnesení 12. schůze ZO Francova Lhota
25.06. 2012 -
13.09. 2012
dokument zde
12. schůze ZO Francova Lhota
pozvánka na schůzi
12.06. 2012 -
13.09. 2012
dokument zde
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska
06.06. 2012 -
22.06. 2012
dokument zde
Výběrové řízení na pronájem
Výběrové řízení na pronájem dočasně nepotřeného majetku
05.06. 2012 -
21.06. 2012
veřejná vyhláška
Rozhodnutí
o přijetí dětí do 1. třídy ZŠ Francova Lhota
31.05. 2012 -
16.05. 2012
dokument zde


GeoMorava.cz

...