1.12.2013
Ve Francově Lhotě rozsvítili obecní strom
1.12.2013